Dotace MMB

Page

Pro rok 2019 jsme od Magistrátu města Brna obdrželi dotaci ve výši 70 000 Kč.