NEBOJSA

Page

  • „Nebojsa“ název vychází z národních pohádek / K. J. Erben, B. Němcová / a hlásí se tak k národnímu duchovnímu bohatství
  • složení slova „NE – BOJ – SA“ mimo jiné znamená: nebát se, nebojovat a statečnost
  • název a dílo je duch. majetkem R. Charváta, jež je vyvíjel řadu let
  • všechny prvky / techniky / mají původ odpozorován od lesních zvířat, potoků, stromů a živlů
  • útočník nezaregistruje odpor a nepokračuje v agresi / vyzkoušeno v letité praxi / bystrost, intuice, nápaditost, smysl pro humor je našemu národu vlastní
  • většina zahraničních boj. umění / sportů / se nehodí do škol ani veřejných prostorů / plodí agresi a strach /
  • nikdy tady nic takového nebylo / „Nebojsa“ / a je to možnost jak omezit kolotoč rivality
  • „Nebojsa“ je hra / lze domýšlet další prvky /
  • staň se „Nebojsou“ !