Dotace MMB

Page

Pro rok 2021 jsme od Magistrátu města Brna, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy obdrželi dotaci ve výši 69 000 Kč.
Pro rok 2020 jsme od Magistrátu města Brna obdrželi dotaci ve výši 50 000 Kč.
Pro rok 2019 jsme od Magistrátu města Brna obdrželi dotaci ve výši 70 000 Kč.